Gramatică

Actualizat:

Înțelege Numeralul Multiplicativ prin Exemple

Publicat de Daniel

În acest articol ...

Explorează funcția numeralului multiplicativ în limba română, ilustrată cu exemple ce demonstrează modul său de a indica repetarea sau multiplicarea.

Ce sunt Numeralele Multiplicative

Numeralele multiplicative sunt acele numerale care indică cât de mult crește o calitate sau o cantitate. Ele sunt formate din numeralele cardinale, cu excepția lui “unu”, prin adăugarea prefixului “în-” și a sufixului “-it”.

Tipuri de Numerale Multiplicative

Numeral MultiplicativDefinițieExemplu
ÎndoitReprezintă dublarea unei cantitățiCâștig îndoit
ÎntreitReprezintă triplarea unei cantitățiCâștig întreit
ÎmpătritReprezintă înmulțirea unei cantități cu patruCâștig împătrit
ÎncincitReprezintă înmulțirea unei cantități cu cinciCâștig încincit
ÎnșesitReprezintă înmulțirea unei cantități cu șaseCâștig înșesit
ÎnșeptitReprezintă înmulțirea unei cantități cu șapteCâștig înșeptit
ÎnzecitReprezintă înmulțirea unei cantități cu zeceCâștig înzecit
ÎnsutitReprezintă înmulțirea unei cantități cu o sutăCâștig însutit
ÎnmiitReprezintă înmulțirea unei cantități cu o mieCâștig înmiit

Întrebuințarea Numeralelor Multiplicative

Numeralele multiplicative pot fi folosite în două moduri:

  1. Ca adjective: În acest caz, ele se acordă cu substantivul determinat în gen și număr. Exemple: “câștig îndoit”, “dobândă înzecită”, “câștiguri întreite”, “dobânzi înzecite”.
  2. Ca adverbe: În acest caz, ele sunt invariabile. Exemple: “muncește întreit”, “dobândește îndoit”, “câștigă împătrit”.

Deși în limba română nu există verbele “a înșesi” și “a înșepti”, numeralele multiplicative “înșesit” și “înșeptit” s-au format prin analogie cu “îndoit”, “întreit” etc. De asemenea, există și sinonime neologice pentru “îndoit” și “întreit”, precum “dublu” și “triplu”.

În limbajul științific se folosesc uneori “cvadruplu” (în loc de “împătrit”), “cvintuplu” (în loc de “încincit”) și “sextuplu” (în loc de “înșesit”).

Citește  Înțelege Numeralul prin Exemple Concrete