Corect

Actualizat:

Înțelege Numeralul Colectiv prin Exemple Concrete

Publicat de Daniel

În acest articol ...

Explorează conceptul numeralului colectiv în limba română, clarificat prin exemple concrete ce subliniază modul său unic de a exprima un întreg format din mai multe unități.

Numeralele Colective

Numeralele colective sunt acele numerale care exprimă gruparea obiectelor într-un ansamblu, determinate numeric. Ele sunt reduse ca inventar.

Tipuri de Numerale Colective

Numeral ColectivDefinițieExemplu
AmândoiReprezintă două obiecte luate ca o totalitateAmândoi frații
AmbiiSinonim neologic pentru “amândoi”Ambii vecini
TustreiReprezintă trei obiecte luate ca o totalitateTustrei copiii
TuspatruReprezintă patru obiecte luate ca o totalitateTuspatru prieteni
TuscinciReprezintă cinci obiecte luate ca o totalitateTuscinci elevi
TusșaseReprezintă șase obiecte luate ca o totalitateTusșase mese
TusșapteReprezintă șapte obiecte luate ca o totalitateTusșapte zile
TusoptReprezintă opt obiecte luate ca o totalitateTusopt ore
Tipuri de Numerale Colective

Întrebuințarea Numeralelor Colective

Numeralele colective pot fi folosite în două moduri:

  1. Cu valoare adjectivală: În acest caz, ele precedă sau succed substantivul determinat. Exemple: “amândoi frații”, “ambii vecini”, “tustrei copiii”, “tuspatru prieteni”.
  2. Cu valoare substantivală: În acest caz, ele pot fi folosite ca subiecte sau obiecte în propoziții. Exemple: “Amândoi au plecat”, “Tustrei au venit”.

Numeralele colective de la trei până la opt se formează de la numeralele cardinale, precedate de adjectivul pronominal “toți” (transformat în “tus-“) sau de adverbul “câte” + particula “-și”. Pentru numere mai mari (de la trei în sus), se folosesc construcții alcătuite dintr-un numeral cardinal precedat de adjectivul pronominal “toți”.

Citește  De ce folosim scrii și nu scri? Află aici cum sa scrii corect.