Gramatică

Actualizat:

Înțelege Numeralul Distributiv prin Exemple Concrete

Publicat de Daniel

În acest articol ...

Aprofundăm conceptul numeralului distributiv în limba română, iluminat prin exemple concrete care arată cum acesta repartizează individual elementele în grupuri.

Numeralele Distributive

Numeralele distributive sunt acele numerale care indică gruparea numerică și repartizarea obiectelor. Ele sunt formate din numerale cardinale sau fracționare, precedate de cuvântul invariabil “câte”.

Tipuri de Numerale Distributive

Numeral DistributivDefinițieExemplu
Câte treiGrupare în seturi de treiCâte trei copii într-o echipă
Câte șapteGrupare în seturi de șapteCâte șapte zile într-o săptămână
Câte cincisprezeceGrupare în seturi de cincisprezeceCâte cincisprezece minute într-un sfert de oră
Câte o jumătateGrupare în seturi de o jumătateCâte o jumătate dintr-un măr
Câte un sfertGrupare în seturi de un sfertCâte un sfert dintr-un litru de lapte
Câte treizeciGrupare în seturi de treizeciCâte treizeci de zile într-o lună

Întrebuințarea Numeralelor Distributive

Numeralele distributive nu se declină, cu excepția locuțiunii “câte unu” care are la genitiv-dativ formele “câte unuia” și “câte uneia”.

Numeralele distributive care includ numeralele “unu” și “doi” (cu excepția lui “unsprezece”) au forme speciale de gen: “câte unu” – “câte una”, “câte doi” – “câte două”, “câte doisprezece” – “câte douăsprezece”, “câte patruzeci și doi” – “câte patruzeci și două” etc.

Substantivul care urmează după numeralul distributiv se leagă de acesta ca și numeralul cardinal propriu-zis: “până la nouăsprezece” – direct (“câte optsprezece lei”), de la “douăzeci” – cu ajutorul prepoziției “de” (“câte treizeci de nuci”, “câte optzeci și șapte de lei”).

Citește  Adjective Relative