Gramatică

Actualizat:

Înțelege Numeralul Cardinal Propriu-Zis prin exemple

Publicat de Daniel

În acest articol ...

Descifrează tainele numeralului cardinal propriu-zis în limba română, ilustrat cu exemple clarificatoare.

Numeralele cardinale propriu-zise sunt cuvinte care exprimă numărul exact al obiectelor sau al ființelor. Acestea pot fi simple, compuse sau complexe.

Tipuri de Numerale Cardinale Propriu-Zise

TipDefinițieExemple
Numerale simpleAcestea sunt numerale care exprimă un număr exact și sunt formate dintr-un singur cuvânt.unu, doi, trei, patru, cinci
Numerale compuseAcestea sunt numerale care exprimă un număr exact și sunt formate din două sau mai multe cuvinte.douăzeci și unu, treizeci și doi, patruzeci și trei
Numerale complexeAcestea sunt numerale care exprimă un număr exact și sunt formate dintr-o combinație de numerale simple și compuse.o sută douăzeci și unu, patru mii trei sute unsprezece
Tipuri de Numerale Cardinale Propriu-Zise

Declinarea Numeralelor Cardinale Propriu-Zise

 • Unu/una (un/o) au numai forme de singular, iar doi/două, trei, patru, cinci etc. — numai forme de plural.
 • Forme de gen au numai numeralele simple un(u) — una/o și doi/două, precum și cele compuse cu acestea.
 • Singurul numeral cardinal propriu-zis care se declină este unu — una (un — o).
 • Numeralele zece, sută, mie, milion, miliard, bilion, trilion se declină ca și substantivele feminine sau neutre.

Valorile Numeralelor Cardinale Propriu-Zise

Numeralele cardinale pot avea trei valori diferite în funcție de modul în care sunt folosite într-o propoziție. Acestea sunt:

 1. Valoarea adjectivală: Numeralul cardinal însoțește un substantiv și îi determină numărul.
  • Exemplu: “Am trei mere”.
   În acest caz, numeralul “trei” determină numărul de mere.
  • Alt exemplu: “Există douăzeci de studenți în clasă”.
   Aici, “douăzeci” determină numărul de studenți.
 2. Valoarea pronominală: Numeralul cardinal înlocuiește un substantiv și funcționează ca un pronume.
  • Exemplu: “Doi au venit la petrecere”.
   În această propoziție, “Doi” este un numeral cardinal cu valoare pronominală, înlocuind un substantiv precum “oameni” sau “invitați”.
 3. Valoarea substantivală: Numeralul cardinal funcționează ca un substantiv în propoziție.
  • Exemplu: “Unul este mai bun decât celălalt”.
   În această propoziție, “Unul” este un numeral cardinal cu valoare substantivală.
Citește  Înțelege substantivele concrete și abstracte prin exemple

Întrebuințarea Numeralelor Cardinale Propriu-Zise

Sigur, iată câteva exemple pentru fiecare tip de întrebuințare a numeralelor cardinale propriu-zise:

 • Numerale cardinale propriu-zise exprimând un număr precis abstract:
  • Exemplu: “Trei înmulțit cu doi fac șase.”
 • Numerale cardinale propriu-zise exprimând cantități precise de obiecte concrete:
  • Exemplu: “Am cumpărat douăzeci de mere de la piață.”
 • Numerale cardinale propriu-zise folosite independent pentru a exprima cantități precise de obiecte concrete:
  • Exemplu: “Zece dintre ei erau studenți, restul erau profesori.”
 • Numerale cardinale propriu-zise exprimând un număr aproximativ (imprecis) al obiectelor:
  • Exemplu: “Am văzut cam douăzeci de păsări în parc astăzi.”
 • Numerale cardinale propriu-zise exprimând numărul aproximativ prin succesiunea a două numerale:
  • Exemplu: “Am citit între trei-patru cărți luna aceasta.”
 • Numerale cardinale propriu-zise exprimând o cantitate imensă prin repetarea formei de plural:
  • Exemplu: “Mii și mii de oameni au participat la marș.”

Valori Numerice ale Substantivelor

Valori numerice au și substantivele pereche și duzină.

Pereche înseamnă grup de două obiecte de același fel cu întrebuințare simultană sau obiect format din două părți identice și simetrice.
Duzină are semnificația de grup de douăsprezece obiecte de același fel care formează un tot.

Exemple:

 1. “Am cumpărat o duzină de ouă.” – “Duzină” este un substantiv care are valoare numerică, reprezentând un grup de 12 obiecte.
 2. “Am o pereche de pantofi noi.” – “Pereche” este un substantiv cu valoare numerică, reprezentând un grup de două obiecte de același fel.