Gramatică

Actualizat:

Înțelege Numeralul Fracțional prin Exemple Concrete

Publicat de Daniel

În acest articol ...

Află cum numeralul fracțional este folosit în limba română, prin exemple concrete care demonstrează aplicabilitatea sa în exprimarea diviziunilor și proporțiilor.

Ce sunt Numeralele Fracționare

Numeralele fracționare sunt acele numerale care arată o parte dintr-un întreg. Ele sunt formate din numeralul cardinal care indică în câte părți este împărțit întregul, la care se adaugă sufixul -ime.

Tipuri de Numerale Fracționare

Numeral FracționarDefinițieExemplu
DoimeReprezintă jumătate dintr-un întregDouă doimi dintr-un măr
TreimeReprezintă o treime dintr-un întregTrei treimi dintr-un tort
CincimeReprezintă o cincime dintr-un întregDouă cincimi dintr-o pizza
ZecimeReprezintă o zecime dintr-un întregȘapte zecimi dintr-un litru de apă
SutimeReprezintă o sutime dintr-un întregPatru sutimi dintr-un metru
MiimeReprezintă o miime dintr-un întregCinci miimi dintr-un kilogram
Tipuri de Numerale Fracționare

Întrebuințarea Numeralelor Fracționare

Numeralele fracționare pot fi folosite în diferite contexte pentru a exprima o parte dintr-un întreg. Iată câteva exemple:

  1. Exprimarea unei părți dintr-un întreg: “Am mâncat două treimi din tort.”
  2. Exprimarea unei proporții: “Doar o cincime din elevi au trecut examenul.”
  3. Exprimarea unei fracții: “Am terminat trei zecimi din proiect.”
  4. Exprimarea unei proporții în procente: “Am terminat 75% (sau șaptezeci și cinci la sută) din lucrare.”

Valori Numerice ale Substantivelor

Unele substantive pot avea valori numerice, asemănătoare cu numeralele fracționare. De exemplu, cuvintele “jumătate” și “sfert” sunt de fapt substantive, dar pot fi folosite pentru a arăta o parte dintr-o unitate, asemănător cu numeralele fracționare “o doime” și “o pătrime”.

Exemple:

  • “Am mâncat jumătate din măr.”
  • “Am băut un sfert din sticlă.”

Trebuie evitate alăturările pleonastice precum “optzeci de procente la sută”, “un procent de optzeci la sută”, precum și îmbinările nelogice “patruzeci de procente la mie”, “un procent de patruzeci la mie”.

Citește  Înțelege Numeralul Multiplicativ prin Exemple